Waarom?

Het oudercomité wil alle ouders met kinderen op onze school vertegenwoordigen en een brug vormen tussen ouders en school. Ouders kunnen op veel verschillende manieren helpen. Hierdoor streeft het oudercomité een meerwaarde na voor de kinderen, de ouders en de school.

Deze vereniging van ouders organiseert, op vrijwillige basis, jaarlijks een aantal initiatieven met de bedoeling:

  • de culturele uitstraling van de school te bevorderen door financiering vervoer en/of schoolvoorstellingen en culturele uitstappen, culturele avond, …
  • de communicatie tussen ouders, personeel en directie te bevorderen.
  • de activiteiten helpen financieren (die van overheidswege niet betoelaagd worden) vb. Sinterklaas, paasfeest, schooleinde, … 
  • educatief materiaal te kopen: boeken, speelkoffers, … 
  • projecten uit te werken samen met de school.
  • op educatief vlak ouders en leerlingen beter te informeren of ondersteunen: vb. gespreks- en infoavonden.
  • vormingsgerichte, kindgerichte of familiaal gerichte ontspanningsactiviteiten in te richten, vb loopwedstrijd, schaatsdag,…