Wat is het oudercomité?

Basisschool De Luchtballon heeft een oudervereniging die enthousiaste, geïnteresseerde ouders verenigt. Deze ouders vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar hun kinderen onderwijs volgen, maar ze willen ook een klankbord zijn voor andere ouders. Voor problemen van welke aard ook kan je steeds bij hen terecht. Zij zullen u altijd trachten verder te helpen en samen met u en de school naar een gepaste oplossing zoeken.                                                                                

De kern van het oudercomité op onze school bestaat uit ouders die kinderen hebben in verschillende graden. Deze groep ouders tracht éénmaal per maand samen te komen met een afvaardiging van de directie en leerkrachten. Zij plannen activiteiten, regelen en structureren alle afspraken. Voor de data van de bijeenkomsten kan iedereen steeds terecht in de activiteitenkalender van de school. Alle belangstellenden zijn steeds welkom op de vergadering. Vanuit de kern van het oudercomité willen wij ook trachten zoveel mogelijk ouders of voogden van kinderen op onze school te engageren om zich aan te sluiten bij een goed georganiseerd oudercomité.

Het oudercomité zal dit jaar ook weer tal van initiatieven ondersteunen of organiseren, steeds ten voordele van onze leerlingen, onze ouders en onze school. Via deze activiteiten steunt u niet alleen de school en haar werking, u hebt ook de kans om elkaar en de school beter te leren kennen.