Wie?

De kern van het oudercomité op onze school bestaat uit ouders die kinderen hebben in verschillende graden. Deze groep ouders tracht éénmaal per maand samen te komen met een afvaardiging van de directie en leerkrachten. Zij plannen activiteiten, regelen en structureren alle afspraken. Voor de datum van de volgende bijeenkomst kan iedereen steeds het laatste verslag raadplegen van het oudercomité.